© E-Websolutions.nl

 

Op deze website kunt u allerhande informatie vinden voor en over speeltuinen, spelen en bewegen in Drenthe.

Bij speel– en beweegruimte gaat het om een plek waar iedereen in zijn of haar leefomgeving kan spelen en bewegen. En ... elkaar ontmoeten.

Vooral kinderen spelen overal. Op het grasveld, het trottoir, in het park, op een plein, in en bij het winkelcentrum of het liefst op een bouwterrein in de buurt. Alles kan in dienst staan van spannend spel.

Geen kind beperkt zich tot de voor hem gereserveerde speelplek of speeltuin, kinderen zien de hele woonomgeving als speelruimte. In feite gaat het bij speelruimte om de bespeelbaarheid van de woonomgeving als geheel.

 

 


.......