© E-Websolutions.nl

Een eigen unieke speelplek voor elk budget en iedere ruimte

Datum: 27 november 2008
Door: de heer Fred van Wijk, Speelwijzer

Fred van Wijk, ontwerper van buitenruimtes, heeft in de loop van de tijd een methodiek ontwikkeld die er voor zorgt dat iedere speelplek weldoordacht en uitdagend wordt ingericht. We willen allemaal graag dat kinderen van de bank af komen en niet meer de hele dag achter de computer zitten. Om dat te bereiken is het belangrijk hen een handreiking te doen en een alternatief te bieden. Steeds vaker zie je dat er speelplekken worden ingericht voor kinderen van verschillende leeftijden. Helaas worden de beschikbare budgetten steeds kleiner. De kreet “we moeten roeien met de riemen die we hebben” wordt steeds vaker gehoord. Speelwijzer, een bedrijf dat speeltoestellen ontwerpt en produceert, heeft laten zien dat je ook met korte riemen een heel eind komt...

“Voorafgaand aan het ontwerp gaat één van onze projectadviseurs naar de locatie om de situatie ter plekke te bekijken en inzichtelijk te maken wat de eisen en wensen zijn. Zij zijn als het ware mijn ogen en letten op de omgeving, de toegang, bestaande toestellen, groenvoorzieningen en infrastructurele zaken. Vaak werken zij ook mee aan de kinderparticipatie, waarbij kinderen in een kijkdoos hun favoriete speeltuin maken. Door de keuzes van de toestellen in de kijkdoos weet ik wat ze wel en niet leuk vinden. Na de inventarisatie komen ze bij mij terug en met ondersteuning van foto’s wordt alles aan mij overgedragen, zodat ik aan de slag kan".

"Ik begin met het aanbrengen van een eerste ‘lijnenspel’, de zichtlijnen ofwel hoe kijkt een kind het terrein op als het aan komt lopen. Vaak is een terrein vanaf meerdere punten toegankelijk. Daarbij ga ik niet alleen uit van de daadwerkelijke ingang, maar ook van de uitgang van een eventueel gebouw of groenvoor-zieningen waarachter een kind vandaan kan komen. Daar waar de lijnen elkaar kruisen is het centrum van de speelplek en daar probeer ik altijd een eyecatcher neer te zetten, zodat kinderen als ze aankomen lopen al kunnen zien waar ze moeten zijn. In feite de kerktoren van een dorp: als je in het centrum wilt zijn, moet je daar naar toe gaan. Nu een eerste indeling is gemaakt ga ik over tot een doelgroepen zonering. Met name de allerkleinsten wil je een veilige hoek geven zodat ze niet onder de voet worden gelopen en ver van de uitgang zodat ze niet onverwachts kunnen weglopen. De grote kinderen willen juist niet in het zicht van volwassenen, dus die geef je wat meer privacy, maar wel dusdanig dat natuurlijk een oogje in het zeil kan worden gehouden.
De indeling van de doelgroepen is tevens een basis voor de volgende stap: de spelzonering. Hierbij gaat het er onder andere om dat ‘conflicterende’ spelen uit elkaar worden gehouden. Denk hierbij aan balspel en bewegingsspel; als de basketbal wegstuitert, rent een kind er blindelings achteraan. Staat er een schommel naast de basket en is daar net een ander kind aan het schommelen, dan is het risico op een botsing en dus tranen aanzienlijk. Sommige terreinen zijn kleiner en dan zijn er altijd andere wegen om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door een evenwichtsbalk tussen de spelen te zetten; niet alleen is het een obstakel voor het aangesnelde kind, maar kunnen andere kinderen er op zitten tot zij op de schommel mogen of dient het als bank voor het publiek van de basketbalwedstrijd.
Zodra vast staat waar welk type spel er komt, blijft alleen nog het intekenen van de toestellen over. Omdat veel toestellen modulair zijn, kan ik toestellen aan de locatie en aan het beschikbare budget aanpassen. Of het gaat om een budget van € 15.000,- of € 50.000,-, iedere plek kan op deze manier worden ingericht.
De realisatie tenslotte gaat in overleg met de opdrachtgever. Wij zien steeds vaker dat buurtbewoners en vrijwilligers er nauw bij betrokken zijn, bijvoorbeeld voor het verwijderen van verwilderd groen en het aanbrengen van nieuw groen, het verwijderen van oude toestellen en het vergroot ook de saamhorigheid en de betrokkenheid bij de speelplek. De afgelopen jaren is op deze manier al menig speelplek ingericht, zowel voor scholen, speeltuinen als openbare speelplekken. Iedere speelplek met zijn eigen unieke inrichting, maar allemaal veilig én uitdagend.”

 


.......