© E-Websolutions.nl

Sportdorp

Datum: 27 november 2008
Door: de heer J. Kamminga, projectleider Sportdorp, Huis voor de Sport Groningen

Een sportdorp is een van de landelijke proeftuinen vanuit het NOC*NSF. Het sportdorp is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (sportverenigingen, fysiotherapie, welzijn, scholen, etc..) dat als doel heeft om sport als middel in te zetten. Sportverenigingen sterker te maken door vernieuwd sportaanbod (sportvarianten en/of nieuwe doelgroepen) neer te zetten in het sportdorp en onder te brengen bij de huidige verenigingen waardoor meer mensen bewegen. Door meer bewegen nemen sociale – en gezondheids-achterstanden af. Kortom het dorp wordt vitaler en leefbaarder!

Visie proeftuin Sportdorp

Het project ‘Sportdorp’ is erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners uit vier dorpskernen gaan en blijven sporten en bewegen, vanuit de overtuiging dat sport en bewegen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid, de ontspanning en de leefbaarheid. De inwoners moeten in staat worden gesteld om te kunnen sporten en bewegen vanuit hun eigen interesse en omstandigheid, in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. De vereniging wordt hierbij gezien als belangrijkste uitvoerder van dit beleid, waarbij kwaliteit en vitaliteit de belangrijkste succesfactoren zullen zijn. Een vereniging die inspeelt op de ontwikkelingen, heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om te kunnen blijven bestaan.

Echter moeten ze dit niet alleen willen doen, maar in samenwerking. Samenwerking met andere sportverenigingen, maar ook met andere lokale partijen in het dorp als buurt- en onderwijsinstellingen, fysiotherapiepraktijken en commerciële sportaanbieders.
− Samenwerking om te komen tot een verbeterd, nieuw en continu aanbod van sport en bewegen op goede modern ingerichte accommodaties als centrumplek.
− Samenwerking die maakt dat de nog aanwezige vrijwilligers in de sport efficiënter hun taken kunnen uitvoeren, waardoor ze hier in totaliteit minder tijd aan kwijt zijn. Het maakt het besturen van een vereniging gemakkelijker, waardoor er voor de vereniging weer meer mogelijk is.
− Samenwerking die er toe leidt dat sportaccommodaties door gemeenschappelijk gebruik veel effectiever en efficiënter worden benut en daardoor ook veel beter rendabel kunnen worden geëxploiteerd.
− Samenwerking die er op gericht is (sport)verenigingen mede verantwoordelijk te maken voor de leefbaarheid van het dorp of woonkern. Dorpen of woonkernen waar, door de gezamenlijke inzet van (sport)verenigingen, onderwijs en belangengroepen, winst wordt gecreëerd voor allen.
Het stimuleren en investeren van en in duale aanstellingen of combifuncties en het inzetten en faciliteren van sportverenigingen bij de na- en buitenschoolse opvang betekent per saldo meer leden voor sportverenigingen en veel beter presterende leerlingen in het onderwijs.

Het sportaanbod in de dorpskernen wordt vernieuwd; voor een bredere doelgroep, met nieuwe sporten, met nieuwe sportvarianten, met andere sportgerelateerde activiteiten en faciliterend sportaanbod binnen de kinderopvang. Hierbij worden sportbonden betrokken; de nieuwe initiatieven die voortkomen uit hun strategisch marketingplan worden voorgelegd aan de dorpskernen.

Wat zou het mooi zijn wanneer samenwerkende (sport)verenigingen op een veilige, gezonde, centrale plek in het dorp dagelijks de hele dag een aanbod van sport en (beweeg)activiteiten verzorgen. Een sport en beweegaanbod zo gevarieerd dat iedere inwoner van het dorp naar eigen keus een levenlang kan sporten. Een sport en beweegaanbod op een plek waar ieder graag naar toe gaat omdat er altijd iets te doen is. Een sportomgeving waar sportiviteit, gezondheid en respect worden nagestreefd. Een sportomgeving die sociale veiligheid garandeert omdat agressie, intimidatie en discriminatie worden geweerd.

Een sportplek waar elke inwoner een leven lang bij betrokken is, als actieve sporter of als vrijwilliger in de sport. Sport wordt dóór de dorpsinwoners vóór de inwoners georganiseerd. Zo ontstaat er een zelfvoorzieningssituatie.

 


.......